تو رفتی و مرا در شهر تنهایی رها نیدی

مرا ای رفته از یادم

 به معنی و مفهوم جدایی ها کشانیدی

ولی ای رفته از کیشم

تو را در گوشه ای دارم

چه می داند کسی شاید دو باره آمدی پیشم

ولی هر وقت که رخسارت

کند با چشم من یارب ..

نمی دانم

نمی دانم چه می گویم

زبانم رفته از یادم

مثال مرغ شب گرد و مثال رز در بادم

دگر حرفی نخواهم زد

فقط

یک رفته از یادم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()