تبلیغات
شعر های مهدی حسینی

عاشقانه ها


نوشته شده در تاریخ شنبه 5 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

گوی جادو

زمانی در میان گوی جادو

تو را با  چشمان پر اشکم نگاه کردم  

تمام عمر برای با توبودن ها دعا کردم   

تو در باغ آن طرف بودی 

و من اینجا تو را از دل صدا کردم  

تو را هرگز ندیدم 

زمانی در میان گوی جادو

تو را من به تمام عاشقان خودنشان دادم

تمام عمر تو در قلب عاشقان بودی

تو خود اینجا نبودی

تو را هرگز ندیدم 

زمانی در میان گوی جادو

تو را در آسمان ها شاد دیدم

تمام عمر برای شادی تو گریه کردم

تو را آنجا ندیدم                    

آسمان را

برای دیدن تو رشته کردم        

تو راهرگز ندیدم

زمانی در میان گوی جادو

تو را در دشت و باغ سبز دیدم

تمام عمر به دنبالت دویدم

  تو در باغ زمان بودی

تو را هرگز ندیدم

زمانی در میان گوی جادو

تو را در جاده های دور دیدم

تمام عمر برای دیدن تو

به پایان تمام جاده های شهر رسیدم

  تو را هرگز ندیدم

زمانی در میان گوی جادو

تو را در جنت زیبا دیدم

تمام عمر به فکر جنت تو

دویدم تا به پایان زمان خود رسیدم

تو را هرگز ندیدم

تو را من آرزوی دیدنت را

برای با توبودن سر کشیدم

زمانی در میان گوی جادو

تو را هرگز ندیدم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

دریا

سالها می خواندم

پشت دیواری بلند

که بر آن سایه کسی پیدا نیست

پشت آن می ماندم 

تا دری بگشایم

که از آن راه به مقصود سفر باز کنم

و به دریا برسم

به همان دریایی 

که در آن مردم آن رو به خوشی ها دارند

موج را می کوبند به دست

باد را می دانند

از نسیمش مستند

لیکن اینجایم

چه باید بکنم

تنها

فکر دریایم

و چگونه که از این دیوار دری بگشایم

گاه گاهی تیشه ای می گیرم

و دل آن دیوار را

به آن تیشه سخت می کاهم

گاهی هم خسته

و به هر لحظه

فکر دریا هستم

و به سر می کوبم

چه کنم که کوته است دستم

و نمی دانم

چه کسی داند ز شما

که چه باید بکنم جز اینکه

همه را گویم

فکر دریا باشید

تیشه ای بردارید

تا دری بگشاییم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تو رفتی

تو رفتی و مرا در شهر تنهایی رها نیدی

مرا ای رفته از یادم

 به معنی و مفهوم جدایی ها کشانیدی

ولی ای رفته از کیشم

تو را در گوشه ای دارم

چه می داند کسی شاید دو باره آمدی پیشم

ولی هر وقت که رخسارت

کند با چشم من یارب ..

نمی دانم

نمی دانم چه می گویم

زبانم رفته از یادم

مثال مرغ شب گرد و مثال رز در بادم

دگر حرفی نخواهم زد

فقط

یک رفته از یادم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^